Årsrapport 2017 Goodtech

Presentasjon av styret og konsernledelsen

Stig Grimsgaard Andersen

Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

Grimsgaard Andersen (f. 1955) er utdannet siviløkonom med MBA fra University of San Francisco. Han er arbeidende styreformann i Holmen Industri-gruppen som utøver aktivt eierskap og rådgivning innen flere selskaper og bransjer. Grimsgaard Andersen har bred styreerfaring fra en rekke selskaper i Skandinavia gjennom flere år. Han har tidligere vært konsernsjef for Aon i Norden og Baltikum.

Grimsgaard Andersen og nærstående eier 107.201 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

alt

Karl-Erik Staubo

Styremedlem og leder av revisjonsutvalget​

Staubo (f. 1956) er utdannet siviløkonom med master of international management fra USA. Han er daglig leder i Holmen Industri AS, samtidig som han er styreformann og styremedlem i flere bedrifter i Norge og Norden. Staubo har erfaring fra ledende stillinger innen fondsmegling, fondsforvaltning og investeringsforetak. Han er også leder av revisjonsutvalget i Goodtech ASA.

Staubo og nærstående eier 35.000 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

alt

Anne M. Sødahl Wessel

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget

Wessel (f. 1952) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har gjennomført flere masterprogrammer ved BI bl.a. innen styrekompetanse. Hun har også vært medlem av bedriftsforsamlingen i Sporveien Oslo AS. Wessel har bred og mangeårig erfaring fra flere stillinger innen teknologi og prosjektledelse i Aker Engineering, Hydro og Statoil, og mange års erfaring innen internasjonale olje og gass prosjekter. Hun har også erfaring fra bransjer innen vannrensing og membranfiltrering. 

Wessel eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Vibeke Strømme

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Strømme (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IMD, Lausanne, Sveits. Hun er adm. direktør i Kiwa Teknologisk Institutt AS og Kiwa Inspecta AS. Strømme har bred ledererfaring hovedsakelig innen energi og infrastruktur i norske og internasjonale selskaper. Hun er i tillegg styreleder i Extend AS og styremedlem i Multiconsult ASA.

Strømme eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Terje Thon

Styremedlem

Thon (f. 1946) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har gjennomført Program for Management Development ved Harvard Business School. Thon er også styreformann i Sporveien Oslo AS og i Kimen Fondation. Han har siden 2000 vært uavhengig konsulent i eget selskap og har erfaring fra flere styreverv og ledende stillinger innen telecom, IT, media og kraftproduksjon.

Thon eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Rolf Johansson 

Styremedlem

Johansson (f. 1959) er utdannet ingeniør, og jobber i Goodtech Solutions i Karlstad som prosjektleder og kvalitetsansvarlig, hovedsakelig med utstyr for Portabulk® storsekkpakking. Han har tidligere jobbet atten år innen støperiindustrien med modellskaping og støpeteknikk. Johansson er ansatterepresentant i styret.

Johansson eier 278 aksjer i Goodtech ASA

alt

Eric Staurset

Konsernsjef

Staurset (f. 1965) tiltrådte som Konsernsjef 15. august 2016. Han har tidligere hatt lederroller innenfor energisektoren til GE, tidligere Alstom hvor han var Country President og adm. dir. Staurset har også hatt flere lederroller i Elkem og Borealis tidligere. Han har en Master of Science in Economics and Business Administration fra Universitetet i Aalborg, samt managementstudier fra IMD og INSEAD.

Staurset eier 32.085 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Synnøve Granli

CFO

Granli (f. 1966) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Granli har en variert bakgrunn innen regnskap, revisjon, finans og administrasjon.  Hun har tidligere arbeidet mange år som CFO innen private equity og som manager i PricewaterhouseCoopers.

Granli eier 13.394 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Magne Reierson

Konserndirektør Prosjekt & Innkjøp

Reierson (f. 1968) er utdannet sivilingeniør. Han har tidligere hatt ulike ledende stillinger i Goodtech blant annet innenfor salg og som leder for Goodtechs virksomhet i dattterselskapet Goodtech AS.

Reierson eier 10.454 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Jørn Jørgensen 

CIO

Jørgensen (f. 1968) er utdannet ved Universitetet i Oslo og Edinburgh Business School. Jørgensen kom fra en rolle som IT-direktør i Rolls-Royce i 2016 og har lang internasjonal erfaring fra større selskaper som Siemens, Telenor og Nokia der han har innehatt ledende roller innen bl.a. IT, strategi, portefølje- og programstyring og endringsledelse.

Jørgensen eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Anne Dahl Øiseth

Konserndirektør Salg & Marked

Øiseth (f. 1962) er utdannet ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og markedsøkonom fra BI. I tillegg har hun Master i markedsorientert ledelse og endringledelse fra BI. Øiseth kom fra stillingen som salgs- og markedsdirektør i Onninen AS. Hun har hatt ledende stillinger i flere større internasjonale selskaper.

 

Øiseth eier 2.257 aksjer i Goodtech ASA.