Årsrapport 2017 Goodtech

Dette er Goodtech

Goodtech er et ledende nordisk teknologikonsern. Vi leverer prosjekter, tjenester og produkter for industri, energi, miljø og infrastruktur som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet. Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Vår visjon er at Goodtech
skal være førstevalget for
industriell effektivitet

Vår kjernevirksomhet

  • Automasjon, elektrifisering, digitalisering og robotisering
  • Miljøbaserte løsninger innenfor vannrensing og biogass

Vårt verdigrunnlag

Våre ansattes kompetanser, motivasjon og delaktighet er vår viktigste ressurs. 
Vår bedriftskultur og vårt verdigrunnlag sammenfattes i fire punkter som underbygger vår visjon og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell:

alt

Vår strategi er å

  • Tilby effektive løsninger som gir kunden merverdi.
  • Tilby effektive løsninger som sikrer effektiv og stabil drift for våre kunder. 

Våre lokasjoner

alt