Årsrapport 2017 Goodtech

Vår virksomhet

Prosjektvirksomheten

Goodtech er en ledende leverandør av prosjekter innen industrielle effektivisering og miljøteknologi. Leveransene omfatter alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre oppdrag. Som leverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres. Goodtech leverer teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

Industrien står ovenfor utfordringer med å effektivisere sine produksjonsprosesser. Goodtech leverer alt fra maskinautomatisering til avansert prosessautomatisering inklusive industrielle IT-systemer, som løser disse utfordringene. Leveransene omfatter både nøkkelferdige anlegg, og ombygging/modernisering av eksisterende anlegg.

Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering. Selskapet er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden. 

Kundene er innen industrier som blant annet offshore. metall, stykkproduserende, havbruk, farmasi og næringsmiddel. En betydelig andel av vår omsetning oppnådd gjennom direkte og indirekte eksport, i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter. 

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

Miljøteknologiløsningene leveres til både industrielle, kommunale og private kunder. Hovedmarkedet er Norden. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett med både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere prosjekter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker i år etter år.

Goodtech har i løpet av 2017 utviklet et Prince2 prosjektledelsessystem, og har hatt opplæring og sertifisering av sine prosjektledere innen Prince2. Dette er en internasjonal anerkjent metode for effektiv prosjektledelse. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring er Prince2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Goodtech forventer å forbedre sin prosjektgjennomføring med Prince2.  

Service og tjenester

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.

Konsulenttjenester

Goodtech har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og tar oppdrag for næringslivet innen blant annet forstudier, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design, programmering, pre-engineering og fabrikkdesign. Oppdragene utføres enten ute hos kunden eller på ett av Goodtech sine kontorer, ut fra hva som passer best. Tjenestene leveres innen prosjektledelse, mekanisk, prosess, automatisering, IT, elektro og kraft.

Service, drift og vedlikehold

Goodtech leverer service- og vedlikeholdstjenester innen samtlige virksomhetsområder. Dette gjelder både på leveranser gjort av Goodtech og også leveranser gjort av andre firmaer. Alt fra forebyggende og avhjelpende vedlikehold til opplæring og oppgraderinger.

 

Viktige prosjekter i 2017

 


 

   

Wacker Chemicals Norway AS
I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS' utbygging og utvidelse av produksjonskapasiteten på Wackers Silisiumsmelteverk på Holla leverer Goodtech engineering, innkjøp og bygging av høyspent og lavspent anleggsdeler til den utvidelse som kreves for det nye anlegget.

Kontraktsverdi: 50 MNOK
Ferdigstillelse: 2019
Oppdragsgiver: Wacker Chemicals Norway AS

 

alt


 

Fortum Oslo Varme AS
Goodtech har levert en kontrollromsløsning til Fortums nye kontrollrom i Oslo. Inkludert er oppsett, konfigurering og installasjon. Leveransen består av 6 stk. 55" skjermer som en videovegg og 2 enkeltstående skjermer på henholdsvis 75"  og 55".  Løsningen kan bestemme kilder dynamisk og har også full skalerbarhet over videoveggen.

Kontraktsverdi: 0,6 MNOK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Fortum Oslo Varme AS

 

alt


 

Husqvarna Manufacturing AB
Goodtech leverer to prosjekter som vil hjelpe Husqvarna med å nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Leveransene består av helautomatiske robotiserte monteringslinjer for montasje av motorer til Husqvarna Manufacturing i Husqvarna. Leveransene fra Goodtech består av et nyutviklet monteringskonsept helt i henhold til Industry 4.0.

Kontraktsverdi: 26 MSEK
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: Husqvarna Manufacturing

  alt

 

Uppsala Vatten och Avfall AB
Goodtech leverer maskin-, bygg-, elektro-, vvs- og prosessinstallasjonene til biogassanlegget ved Kungsängens Gård i Uppsala i forbindelse med ombygging og utvidelse av anlegget. Dette anlegget mottar matavfall fra hele Uppsala, samt slakteriavfall. Anlegget leverer gass til bussene i Uppsala.

Kontraktsverdi: 19 MSEK
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: Uppsala Vatten och Avfall AB

  alt