Årsrapport 2017 Goodtech

Marked og fremtidsutsikter

Vår ambisjon i markedet er å være førstevalget for industriell effektivitet.

Vi har gjennom 2017 opplevd en økt investeringsvilje i både Norge og Sverige, men vi har sett at svingninger i enkeltmarkeder har påvirket investeringer og oppstart av prosjekter.

Våre primærmarkeder, - f.eks havbruk, metall og industri generelt -  har et økt fokus på effektivitet, digitalisering og veien mot industri 4.0 – noe  som gir en økt etterspørsel etter kompetanse.

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder og vi opplever et høyt aktivitetsnivå i disse markedene.

Med utgangspunkt i automatisering og robotisering vil Goodtech være en attraktiv partner for våre kunder innen industriell effektivitet.

Goodtech leverer også skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann til kommunale og industrielle kunder. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassproduksjonsanlegg.

Goodtech har i 2017 hatt en intern prosess hvor vi sammen har funnet frem til kundeløfter som skal understøtte vår strategi.

Våre kundeløfter

alt

Våre målsetninger

  • Vi skal være spesialisert innen automatisering og fremtidsrettet smart produksjon
  • Vi skal lede an i omstilling av produksjon i lys av digitalisering og Industri 4.0
  • Vår kompetanse bygget på ledende prosessforståelse og industrikompetanse
  • Utgangspunktet er kundens behov og vi leverer merverdi via effektive løsninger
  • Vi lyttes til av ledelsen i kundens organisasjon, vi har langsiktige partnerskap
  • Vi velges pga vår evne til å skape en merverdi med våre løsninger.

 

alt