Årsrapport 2017 Goodtech

Høydepunkter

Strategi og organisasjon

Ved inngangen til 2017 lanserte Goodtech sin nye visjon «førstevalget for industriell effektivitet». Samtidig etablerte Goodtech en ny organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsorganisasjon. Som et ledd i dette er det opprettet nye konsernroller for salg- og markedsføring, samt prosjektgjennomføring hvor innkjøp også inngår. I løpet av 2017 har styret og ledelsen også arbeidet frem konsernets nye strategi og et sett med nye verdier, som er med på definere hva som er viktigf or oss, og nye kundeløfter.

Styrket markedsposisjon

Goodtech har styrket sin posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet. Et eksempel på dette er at Goodtech har fått oppdraget med å hjelpe en av Sveriges største industriselskaper med å nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Dette gjør vi ved å levere flere helautomatiske monteringslinjer basert på et nytt monteringskonsept som ligger helt i linje med Industri 4.0.

Goodtech bekrefter sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av bulkvarer gjennom sin Portabulk® teknologi, og har vunnet viktige kontrakter til kunder som Borealis i Frankrike og MSP Engineering Pty Ltd - en ledende australsk aktør innen leveranser av produksjonsanlegg for mineralutvinning. Goodtech Portabulk® FAB-konsept er basert på robotteknologi for å oppnå en så fleksibel og effektiv produksjon som mulig.

Årets største kontakt ble inngått med Wacker Chemicals Norway AS i mai, i forbindelse med utbygging og utvidelse av produksjonskapasiteten på Wackers Silisiumsvelteverk på Holla. Goodtechs leveranse er i størrelsesorden NOK 50 mill. Goodtech har ansvar for engineering, innkjøp og bygging av høyspent og lavspent anleggsdeler i forbindelse med utvidelse av det nye anleggets kraftbehov. Prosjektet beregnes ferdigstilt i begynnelsen av 2019.

Goodtech ble i mai tildelt Östersjöfondets Ålandspris 2017. Goodtechs virksomhet på Åland fikk prisen for sitt innovative arbeid innen miljøteknikk.

Nye lokaler

Goodtechs hovedkontor og Oslo-avdeling flyttet i desember inn i nye og moderne lokaler i Helsfyr Atrium, noe som vil bidra positivt til konsernets profilering og rekruttering fremover.

alt