Årsrapport 2017 Goodtechførstevalget for
industriell effektivitet

Nøkkeltall